Peuterjudo / tuimelen

Deze les is aan te bevelen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 2 en 3 jaar.

Via allerlei oefenen leert uw kind de elementaire vormen van bewegen (zoals lopen, huppelen, kruipen, hinkelen, rollen, valbreken, duikelen, buitelen en tuimelen). Tevens leren ze begrippen als "voor - achter - onder - boven". 

Omdat de kinderen dit met elkaar en naast elkaar doen, gaan ze ook ervaren wat "samenwerken" is. 
Samenvattend kan men zeggen dat dit een sociaal-gezonde wijze van sporten is waarin faalangst wordt weggenomen en het kind leert voor zichzelf op te komen. Het bevordert dus het zelfvertrouwen. 
Peuterjudo/tuimelen is een goede springplank naar andere sporten zoals b.v. judo en teamsporten doordat ze vertrouwd raken met eigen fysieke mogelijkheden en die van andere kinderen. 

Wilt u meer informatie? Vul dan s.v.p. het contactformulier in.

TERUG