Koninklijke Onderscheiding

Richard Eduard de Bijl, geboren 5 september 1952 te Rotterdam, is geridderd op 8 januari 2011 door burgemeester Salet van Spijkenisse.


De onderstaande judogeschiedenis was een gegronde reden om hem te eren als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Leerlingen van de sportschool hebben deze erevermelding aangevraagd bij de betreffende commissies. Deze geschiedenis dateert van 1959 tot de zomer van 2010.

Richard is judoleraar vanaf 1969 tot heden, dus reeds 50 jaar! In oktober 2010 was dit een reden om het te vieren met ca. 300 gasten in de sportschool van Richard en Chita, zijn vrouw.

1959: Start met judolessen volgen.

1967: 1e dan judo

1969: Begonnen aan de loopbaan als judoleraar

1969 tot heden: 

 • Duizenden personen opgeleid in judo en ju jitsu, waarvan velen opgeleid naar 1e dan t/m 5e dan.
 • Een aantal personen opgeleid naar een hogere dangraad: Frits v/d Werff (6e dan), Ge v/d Elshout (7e dan) Rob v/d Hoorn (7e dan).

1969 – 2000:

 • Werkzaam op wedstrijdgebied als judoka, trainer en coach.
 • Verscheidene malen Zuid Hollands kampioen senioren.                                  
 • 1976    Kampioen Budokai Rijnmond en zilveren medaille NK Militaire                            
 • Zilveren medaille NK Clubteams
 • Trainer/coach van diverse Nederlandse Team Kampioenen.
 • Trainer/coach van Chita Gross (3e WK 1986 en 2e EK 1987)

1969 tot heden:

Voor vele judoka gefungeerd als partner (uke) voor zowel examens als demonstraties bij evenementen. In het bijzonder voor Gé Koning (9e dan) met het Itsutsu-no-Kata en voor Chris de Korte tijdens de WK 1986 in Maastricht met het Koshiki-no-Kata.

1973: Diploma B (hoogst haalbare) voor onderricht in judo en ju jitsu  
1974 t/m 1998: Verbonden aan het district ZH als lid van de dangradencommissie judo en tevens examinator tot heden
1975 tot heden: In de meeste districten uitgenodigd voor judostages voor jeugd en senioren m.b.t. wedstrijdtrainingen en trainingen in Kodokan Kata
1975 – 2003:Promotie van judo in Zweden op uitnodiging van Södra Judo Klubb en De Zweedse Judo Bond

1980 t/m 1999: Verbonden aan het district ZH als lid van de dangradencommissie ju jitsu en tevens examinator
1988 – 2002: Bondsafgevaardigde namens het district ZH
1988 tot heden: Diverse nationale functies zoals:

 • Lid Nationale Talentontwikkelingswerkgroep judo
 • Voorzitter Nationale Jeugd Commissie judo
 • Voorzitter Nationale Bijscholingscommissie judo

1989:Organisator en manager van het complete feestprogramma “50 jaar Judo Bond Nederland” met optreden van André Hazes
1990: 

 • Geslaagd voor 6e dan
 • Verbonden aan het college voor hogere dangraden tot heden
  Examinator voor 4e dan en hoger tot heden.

1992 – 2007: 15 Maal één van de grootste judotoernooien van Nederland georganiseerd genaamd: de Open Chitari van Spijkenisse met soms deelnemers van 18 verschillende nationaliteiten.              
1999 tot heden: Diverse boeken geschreven m.b.t. Judo Kata:

 • Nage-no-Kata
 • Katame-no-Kata
 • Kime-no-Kata
 • Ju-no-Kata
 • In samenwerking met M. Blonk en Matsuru BV diverse instructieposters ontwikkeld m.b.t. alle kata.

1999 tot heden: Diverse malen in Tokyo deelgenomen aan de Kata Summer School
2003: Deelnemer aan de World Masters Kata in Londonderry (Ierland) met Judopartner M. Blonk met als resultaat: 1e plaats  Kime-no-Kata en een 4e plaats  Ju-no-Kata.

2004: Deelnemer aan de World Masters Kata in Tokyo met als resultaat: 4e plaats Koshiki-no-Kata.      
2004: Geslaagd voor 7e dan judo. Als eerste die deze graad heeft behaald middels een examen.
2006: Geslaagd volgens de normen van de Europese Judo Unie voor Europees Kata Judge in Malta.
2006 tot heden: Deelgenomen als Kata Judge aan de EK, WK en World Cup judo
2006 tot heden: Organisator van de NK’s Kodokan Kata
2006 tot heden: Trainer van de kata-kernploeg van de Judo Bond Nederland
2008: Geslaagd voor World Kata Judge in Parijs
2008: Opleiding verzorgd naar Nationaal Kata Judge in Spijkenisse       
2010: In september 2010 kwam zijn boek uit : Kodokan Goshin Jitsu
2010: Meer dan 400 judoka’s zijn actief lid van zijn sportschool. Waaronder 30 senioren in de leeftijd van 65 en ouder
 

Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.

Iemand komt bijvoorbeeld in aanmerking wanneer hij of zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, aangemoedigd en/of bijgestaan. Iemand kan ook worden gedecoreerd indien hij of zij een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

De nadruk bij een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau ligt op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Denk hierbij aan onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Kortom: het gaat hier om bijzondere, persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herkenbaar zijn in de samenleving.

Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De samenleving moet er baat bij hebben.

Voor volksvertegenwoordigers gelden andere criteria, neergelegd in artikel 14 van het Ordereglement. De beoordeling van hun functioneren vindt immers reeds plaats door de verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Daardoor wordt voorkomen dat het functioneren van leden van controlerende organen met direct kiezersmandaat, onderwerp wordt van beoordeling door de gecontroleerde organen zelf. De integrale tekst van het Ordereglement staat op de gelijknamige sectie van deze

TERUG